STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMIE

Statut

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

REGULAMIN

Sprawozdanie finansowe - 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie finansowe - 2019 r.

SPRAWOZDANIE