RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: x

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Dane teleadresowe:     

ul. H.Wieniawskiego 15
22-100 Chełm
Telefon: 82 565 96 55
Fax: 82 565 80 20
www.bp.chelm.pl
e-mail: biblioteka@bp.chelm.pl


Dodatkowe informacje


Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, jest placówką oświatową, służącą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 1998 nr 67, poz. 754).

Biblioteka powstała w grudniu 1950 r. Stan księgozbioru wynosił wówczas 136 woluminów, zarejestrowanych było 11 czytelników. Obecnie stan zbiorów wynosi 87 621 j. inw. (po odjęciu ubtyków), liczba czytelników zarejestrowanych w działach udostępniania na dzień 31.12.2004 - 4780. W placówce funkcjonuje 5 wydziałów: wypożyczalnia książek, czytelnia, wypożyczalnia zbiorów specjalnych, gromadzenie i opracowanie zbiorów, informacyjno-bibliograficzny. W strukturze jednostki znajduje się również filia we Włodawie.

Placówka prowadzi różnorodne prace kierunkowe i pozakierunkowe. Do szczególnie ważnych, realizowanych corocznie należą:


I. Działalność kierunkowa.

wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje i zajęcia biblioteczne)
instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi (wymiana informacji, zbiorów, dary)
współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (efektem są: wystawy, zakupy z rabatem, dostęp do szczególnej oferty wydawniczej, organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli)
wystawy biblioteczne, okolicznościowe (awizowanie nowości, zbiorów dydaktycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy)
wydawanie publikacji bibliotecznych - dla potrzeb szkół (materiały edukacyjne, zestawienia bibliograficzne)
wydawanie informatorów o działalności biblioteki
organizowanie konkursów międzyszkolnych
współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie aktywizacji środowiska nauczycielskiego, gromadzenia materiałów wydawanych przez ośrodki doskonalenia, prowadzenia szkoleń

II. Działalność pozakierunkowa.

usługi kserograficzne i introligatorskie (oprawa materiałów przy użyciu bindownicy)
doroczne akcje z zakresu preorientacji zawodowej: "Giełda szkół", "Matura i co dalej?"
prezentacje dorobku twórczego szkół
wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej (spotkania z twórcami ludowymi regionu, wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego)
kursy i szkolenia (językowe, zdolności poznawczych, technik szybkiego uczenia się)
bezpłatne projekcje filmowe (filmy wideo z własnych zbiorów, ekranizacje lektrur szkolnych, programy popularnonaukowe)
organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
kiermasze książek
współpraca ze sponsorami (efekty: dary książkowe, przekazany sprzęt komputerowy, kserokopiarka, drukarka, meble)
działalność zarobkowa - środki przeznacza się na zakup zbiorów, materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, przesyłki, inne
prowadzenie informacji o działalności kulturalnej ośrodków artystycznych w regionie i kraju (domy kultury, muzea, teatry)

AktualnościOpublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 19.11.2012
Dokument oglądany razy: 837