RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wypożyczenia Międzybiblioteczne

REGULAMIN
CZYTELNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMIE
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE


1. Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, umożliwia korzystanie dla celów naukowych ze zbiorów innych bibliotek krajowych.
2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać:
• nauczyciele
• studenci
• inne osoby – za zgodą pracownika Czytelni

3. Z bibliotek krajowych sprowadza się materiały, których nie posiada Biblioteka Pedagogiczna oraz inne biblioteki z terenu miasta Chełma.
4. Wypożyczenia realizuje się na podstawie złożonego zamówienia.
5. Koszty sprowadzenia materiałów pokrywa zamawiający.
6. Zbiory wypożyczone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie na miejscu, zgodnie z wymaganiami wypożyczających instytucji.
7. Czytelnia wypożycza zbiory Biblioteki Pedagogicznej innym bibliotekom wchodzącym w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 20.11.2012
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 803