RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Czytelni

I. CZAS PRACY CZYTELNI

Czytelnia udostępnia zbiory codziennie (oprócz niedziel i świąt)
w godz. 9:00 – 18:00
w soboty 9:00 – 15:00
w okresie ferii i wakacji 9:00 – 15:00

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

1. Kategorie czytelników
Ze zbiorów wydziału mają prawo korzystać:
• nauczyciele
• studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
• inni - na podstawie odrębnych warunków udostępniania i indywidualnej decyzji nauczyciele-bibliotekarza

2. Wypożyczenia i zwroty
• W Czytelni czytelnik korzysta z księgozbioru Czytelni, czasopism, zbiorów multimedialnych.
• Czytelnicy mogą korzystać również ze zbiorów będących na stanie wypożyczalni książek oraz materiałów wypożyczonych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (wg odrębnego regulaminu).
• Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu, bez możliwości wynoszenia ich na zewnątrz biblioteki.
• Zbiory udostępniane są na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu.
• Po skorzystaniu z udostępnionych zbiorów, czytelnik zwraca je dyżurującemu nauczycielowi-bibliotekarzowi.
• Czytelnik korzystający ze zbiorów w Czytelni rejestruje się w zeszycie odwiedzin.
• Czytelnia udostępnia zbiory na podstawie ważnego dowodu tożsamości.

III. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. W razie zagubienia lub zniszczenia udostępnionych książek
• Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz
• W przypadku, gdy zwrot identycznego egzemplarza nie jest możliwy, czytelnik winien zwrócić Bibliotece bieżącą szacunkową wartość zagubionego lub zniszczonego zbioru, którego wartość ustala nauczyciel bibliotekarz. Do wartości zagubionego zbioru dolicza się karę pieniężną w wysokości ustalonej przez Radę Pedagogiczną Biblioteki
• Wymieniona kara pieniężna nie obowiązuje w przypadku zwrócenia identycznego egzemplarza

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Czytelnicy są zobowiązani do pozostawienia wierzchnich okryć i toreb w szatni, zachowania ciszy, niepalenia w pomieszczeniach bibliotecznych i przestrzegania porządku w Bibliotece
• W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę na czas określony
Podstawa prawna - przepisy oświatowe w tym:
 Rozporządzenie MEN z 5 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 369),
 Statut Biblioteki
 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami)
 Ustalenia Rady Pedagogicznej

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniu 05.07.2013 r., obowiązuje z dniem podjęcia.Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 845