RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wydział Czytelni

Nr telefonu
82 562 24 87

Adres e-mail
czytelnia@bpchelm.pl

mgr Małgorzata Lachowska - kierownik Wydziału
mgr Joanna Sochal
mgr Barbara Żółkiewska

Księgozbiór Czytelni obejmuje wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, informacyjne, literaturę naukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma (dzienniki, czasopisma popularnonaukowe i pedagogiczne). Wszystkie zbiory ujęte są w katalogach Czytelni: alfabetycznym i rzeczowym druków zwartych (książek i broszur) oraz alfabetycznym czasopism.

Czytelnia dysponuje 20 miejscami. Ze zbiorów mają prawo korzystać na miejscu wszyscy zainteresowani, po złożeniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnego dowodu tożsamości oraz wpisaniu się do tzw. zeszytu odwiedzin. Czytelnia nie wypożycza do domu książek i czasopism należących do jej zbiorów. W przypadku braku w Bibliotece jakiejś pozycji, Czytelnia sprowadza na zamówienie czytelnika potrzebne książki z innych bibliotek w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Książki te udostępniane są wyłącznie na miejscu w godzinach pracy Czytelni.


Bibliotekarze udostępniają materiały biblioteczne, informują o zbiorach, uczą jak korzystać z katalogów i kartotek, pomagają w doborze literatury, popularyzują wydawnictwa organizując wystawki nowości.

Uwaga: obowiązki i prawa czytelnika określa szczegółowo regulamin Czytelni.

Pracownicy

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Małgorzata Lachowska kierownik wydziału 82 562 24 87
Joanna Sochal nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 87
Barbara Żółkiewska nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 87Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 13.04.2015
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 668