RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wydział Zbiorów Specjalnych

tel. 82 562 24 85
e-mail: zbioryspecjalne@bpchelm.pl

mgr Jolanta Miącz - kierownik Wydziału
mgr Dorota Tyrawska
mgr Ewa Wojtas


Wydział posiada bogate zbiory specjalne (płyty gramofonowe i CD, taśmy magnetofonowe, taśmy wideo, przezrocza, zbiory ilustracyjne, dokumenty elektroniczne), które udostępnia uprawnionym czytelnikom. Tematycznie zbiory specjalne obejmują dziedziny wiedzy związane z przedmiotami nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych.
Oprócz zbiorów dydaktycznych Wypożyczalnia oferuje materiały o charakterze rozrywkowym. Wszystkie zbiory specjalne ujęte są w katalogu alfabetycznym i rzeczowym oraz kartotece zagadnieniowej. Kartoteka zagadnieniowa grupuje materiały audiowizualne pomocne przy realizacji programów nauczania oraz przydatne na imprezy okolicznościowe organizowane w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych (np. aktualne rocznice, święta państwowe, akademie, apele itd.).
Wydział dysponuje salą projekcyjną na 28 miejsc, w której przeprowadzić można zajęcia dydaktyczne, projekcje filmów, prelekcje.

Pracownicy popularyzują zbiory na wystawkach nowości, wystawach tematycznych oraz poprzez upowszechnianie zestawień materiałów audiowizualnych przydatnych na zajęciach dydaktycznych i imprezach okolicznościowych.
Bibliotekarze udostępniają materiały biblioteczne, informują o zbiorach, uczą jak korzystać z katalogów i kartotek, pomagają w doborze literatury, popularyzują wydawnictwa organizując wystawki nowości.

Do korzystania ze zbiorów specjalnych biblioteki uprawnieni są:

nauczyciele i wychowawcy,
pracownicy pedagogiczni placówek oświatowo- wychowawczych podległych KO oddział w Chełmie,
słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, uczniowie szkół średnich, studenci chełmskich uczelni.


uwaga: szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów specjalnych określa regulamin Wydziału

Pracownicy

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Jolanta Miącz kierownik wydziału

82 562 24 85 jola_miacz@wp.pl

Dorota Tyrawska nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 85
Ewa Wojtas nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 85Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 14.04.2015
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 618