RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wydział Wypożyczalni Książek

Tel. 82 562 24 86
e-mail: wypozyczalnia@bpchelm.pl

mgr Barbara Oleszczuk - kierownik Wydziału
mgr Alicja Czemerys
mgr Dorota Leszcz


Wypożyczalnia udostępnia osobom uprawnionym zbiory książkowe. W magazynach Wypożyczalni zgromadzono ponad 60 tys. woluminów.

Zakres tematyczny posiadanego księgozbioru obejmuje:

pedagogikę (ogólną, społeczną, specjalną, metodykę wychowania, metodykę nauczania poszczególnych przedmiotów),
organizację instytucji oświatowych,
psychologię i socjologię,
nauki społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne,
dzieła naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy,
wydawnictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pracy z czytelnikiem i czytelnictwa,
literaturę piękną (klasyka polska i obca) i historię literatury,
programy nauczania dla przedszkoli, szkół podstawowych, zawodowych i specjalnych,
wydawnictwa regionalne (Chełmiana).


Bibliotekarze udostępniają materiały biblioteczne, informują o zbiorach, uczą jak korzystać z katalogów i kartotek, pomagają w doborze literatury, popularyzują wydawnictwa organizując wystawki nowości.

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

nauczyciele i wychowawcy,
pracownicy pedagogiczni placówek oświatowo- wychowawczych podległych KO oddział w Chełmie,
osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela (studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze Kolegiów Nauczycielskich),
uczniowie szkół średnich (wymagane jest poręczenie rodziców), pomaturalnych, studenci studiów dziennych i zaocznych różnych kierunków i uczelni.


Uwaga: zapisu do Wypożyczalni dokonuje się na podstawie aktualnej legitymacji i dowodu osobistego. Wypożyczenia, zwrotu i przedłużenia terminu zwrotu książek dokonuje czytelnik osobiście w godzinach pracy Wypożyczalni. Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni Książek określa regulamin, którego znajomość obowiązuje wszystkich czytelnikówOpublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 08.11.2016
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 584