RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny


Tel. 82 562 24 84
e-mail: bibliografia@bpchelm.pl

mgr Elżbieta Szewczyk - kierownik Wydziału
mgr Agnieszka Ogrodnik
mgr Grażyna Budzyńska


Pracownicy Wydziału prowadzą działalność informacyjną na rzecz czytelników: udzielają indywidualnych informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych (ustnie i telefonicznie); w zakresie informacji zbiorowej opracowują, gromadzą i udostępniają zestawienia bibliograficzne na określone tematy, udostępniają wszelkie bibliografie, kartoteki, informatory, pomagają w korzystaniu z nich, udzielają porad metodycznych w zakresie zbierania bibliografii.

Na zamówienie instytucji oświatowych oraz dla czytelników sporządzają bibliografie w wyborze do prac dyplomowych, seminaryjnych, referatów itp.

Pracownicy

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Grażyna Budzyńska nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 84
Agnieszka Ogrodnik nauczyciel bibliotekarz 82 562 24 84
Elżbieta Szewczyk kierownik wydziału 82 562 24 84Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 18.05.2017
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 529