RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych

tel. 82 562 24 81

e-mail: cztik@bpchelm.pl

Główne zadania Wydziału:
Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych
w roku szkolnym 2017/18


1. Wspomaganie szkół i placówek w realizacji treści podstawy programowej, w szczególności z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Prowadzenie szkoleń e-learningowych dla różnych grup użytkowników na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji.
3. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy BP w Chełmie (w ramach WDN).
4. Promowanie placówki w środowisku (strona www, kronika biblioteczna, portale społecznościowe – nk.pl, Facebook, Twitter, Pinterest).
5. Bezpłatne skanowanie materiałów edukacyjnych (na nośnik użytkownika lub e-mail).
6. Prowadzenie instruktaży z zakresu obsługi komputera, Internetu, wykorzystania TIK
w edukacji, programowania.
7. Udostępnianie oraz obsługa sal i sprzętu komputerowo-multimedialnego na lekcje, zajęcia, szkolenia, itp.
8. Opracowanie na potrzeby biblioteki i jej użytkowników materiałów edukacyjnych i informacyjnych (materiały poszkoleniowe, zestawienia bibliograficzne, scenariusze lekcji, artykuły do Biblioteki Aktywnej, itp.).
9. Realizowanie działań edukacyjnych i kulturalno-oświatowych (programy edukacyjne i przedsięwzięcia, spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, włączanie się do ogólnopolskich akcji, np. Narodowe Czytanie,  Dzień Głośnego Czytania, Tydzień Czytania Dzieciom, Tydzień z Internetem, Tydzień Bibliotek,  zbiórka nakrętek).

Pracownicy

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
mgr Marta Kozieł kierownik wydziału 82 562 24 81
mgr Joanna Sobańska nauczyciel-bibliotekarz 82 562 24 81
mgr Magdalena Machowicz nauczyciel-bibliotekarz 82 562 24 81Opublikował: Tomasz Witos
Publikacja dnia: 07.11.2017
Podpisał: Tomasz Witos
Dokument z dnia: 20.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 609