jednostka

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
ul. H. Wieniawskiego 15
, 22-100 Chełm
tel. (082)565 96 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oferowane stanowisko

nauczyciel bibliotekarz

wymiar zatrudnienia

1 etat

liczba godzin

35

termin rozpoczęcia pracy

2021-10-01

data ogłoszenia naboru

2021-09-02

termin składania dokumentów

2021-09-10

wymagane wykształcenie

wyższe mgr, kierunek bibliotekoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym

wymagania związane ze stanowiskiem

biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole i koordynacji pracy własnej

zakres zadań na stanowisku

prace biblioteczno - dydaktyczne

wymagane dokumenty

życiorys

list motywacyjny

kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego

kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobistych do celów rekrutacji, załącznik nr 1

klauzula informacyjna, załącznik nr 2

 

miejsce składania dokumentów  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul. H. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

 

uwagi 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko nauczyciela – bibliotekarza”. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych lub wpłyną do Biblioteki w terminie późniejszym niż wskazany oraz nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy informacyjnej.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych > 6% 

 

jednostka

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
ul. H. Wieniawskiego 15
, 22-100 Chełm
tel. (082)565 96 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oferowane stanowisko

nauczyciel bibliotekarz

wymiar zatrudnienia

1 etat - umowa na zastępstwo

liczba godzin

35

termin rozpoczęcia pracy

2021-10-01

data ogłoszenia naboru

2021-09-02

termin składania dokumentów

2021-09-10

wymagane wykształcenie

wyższe mgr, kierunek bibliotekoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym

wymagania związane ze stanowiskiem

biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole i koordynacji pracy własnej

zakres zadań na stanowisku

prace biblioteczno - dydaktyczne

wymagane dokumenty

życiorys

list motywacyjny

kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego

kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

kopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobistych do celów rekrutacji, załącznik nr 1

klauzula informacyjna, załącznik nr 2

 

miejsce składania dokumentów  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul. H. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

 

uwagi 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko nauczyciela – bibliotekarza”. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych lub wpłyną do Biblioteki w terminie późniejszym niż wskazany oraz nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy informacyjnej.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych > 6% 

 

Stanowisko nauczyciel - bibliotekarz    -   konkurs rozstrzygnięty

Stanowisko nauczyciel - bibliotekarz    -   konkurs rozstrzygnięty

Stanowisko nauczyciel - bibliotekarz    -   konkurs rozstrzygnięty

Podkategorie