Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

wynikające

z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1

 

Powołanie Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie            

Wydanie Zarządzenia przez Dyrektora

II kwartał 2020

2

Przygotowanie planu działania na rzecz

poprawy dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami

Zespół

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14

ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o

zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami.

Do 31.07.2020

3

Sporządzenie deklaracji dostępności i zamieszczenie jej na stronach internetowych

T. Witos

M. Machowicz

 

Opracowanie deklaracji dostępności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Do 30.09.2020

4

 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym

T. Witos

 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie informacji dotyczącej osób wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami – członków Zespołu roboczego

Do 30.09.2020

5

 

Dokonanie analizy warunków architektonicznych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

 T. Głowiński

Przygotowanie audytu warunków architektonicznych i wnioski

Do 31.12.2020

6

 

Analiza dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami

T. Witos

Audyt wewnętrzny WCAG i wnioski

Do 31.12.2020

7

 

Analiza dostępności informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze specjalnymi potrzebami

R. Gałan

Audyt wewnętrzny warunków dostępności informacyjno- komunikacyjnej

Do 31.12.2020

8

 

Stworzenie nowej strony internetowej biblioteki dostosowanej do wytycznych ustawy o dostępności cyfrowej 

T. Witos

M. Machowicz

 

Zaprojektowanie strony internetowej oraz dostosowanie treści, grafik, struktury semantycznej do wytycznych ustawy o dostępności cyfrowej 

Styczeń 2021

9

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w lokalu Biblioteki

Zespół ds. dostępności

 

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, instruktaż/szkolenie udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami dla pracowników

Styczeń 2021

10

Zebranie danych do raportu

E. Szewczyk

Analiza danych z zespołem ds. dostępności

 

Do 26.02.2021

11

 

Przekazanie danych do raportu po analizie wewnętrznej

 

Dyrektor

 

Analiza danych z Dyrektorem

 

Do 15.03.2021

12

 

Dostosowanie Biblioteki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrażanie wniosków z audytów

 

Dyrektor

Zapewnienie optymalnego wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób. Bieżący monitoring

Do 2023