Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów

bibliotecznych przez BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w zintegrowanym

systemie bibliotecznym PROLIB

 

 

 

Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę

 

 

  1. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę pieniężną w wysokości 0,10 groszy od każdego woluminu.
  2. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego materiału bibliotecznego (za wartość rynkową materiału bibliotecznego przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgarni internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia - kwotę nie mniejszą niż 40 zł.